سونی امروز نرم افزار What’s New را به یک نسخه جدیدتر بروزرسانی کرد شماره ساخت این نسخه با تغییر بسیار کوچک از عدد 1.4A.0.0 به 1.4A.01 تبدیل شده است. با توجه به شماره ساخت جدید این نرم افزار بهبود عملکرد و کارایی از اصلی ترین تغییرات بوجود آمده است. نسخه جدید هم اکنون از طریف […]