اگر به یاد داشته باشید،در هفته گذشته،خبری را با عنوان “کشف یک برنامه جاسوسی در رام های رسمی کیت کت اکسپریا” منتشر کردیم و گفتیم که اخیرا پوشه ای مرموز با نام Baidu در حافظه گوشی ایجاد میشود.این پوشه به هیچ عنوان پاک نمیشد و بدتر آن که  درخواست هایی را به یکی از […]