سونی نسخه جهانی اکسپریا Z2 را با کد D65XX معرفی و عرضه کرده است. اما این محصول برای بازار چین با تفاوت هایی همراه است. اکسپریا Z2 در چین با L50t عرضه میشود که این اولین تفاوت میان نسخه جهانی و چینی اکسپریا Z2 است. البته تفاوت های این دو مدل به همین جا ختم […]