در بخش دوم از بررسی اندروید اوریو به بررسی بخش های ظاهر، احساس دریافت شده و قابلیت Ambient screen پرداختیم. امروز و در قسمت سوم قصد داریم تا بخش جذاب نوتیفیکیشن ها را موردبررسی قرار دهیم که تغییرات کاربردی را در مقایسه با اندروید نوقا به خود دیده است. پیشتر و در برخی از اپلیکیشن ها […]