گروه های 200 نفره چت در واتساپ

واتساپ ظرفیت گروه های چت خود را از 100 نفر به 256 نفر افزایش می دهد. قطعا برای گروه های چت گاهی نیاز به ظرفیت بالا می باشد و شما دوست دارید تعداد افراد بیشتری در گروه هایتان حضور داشته باشند. واتساپ در خصوص این مسئله ظرفیت گروه های چت خود را افزایش داده است. […]