وزیر صنعت از آزاد شدن ثبت سفارش رایانه و لوازم جانبی آن و همچنین تلفن همراه خبر داد. مهدی غضنفری درباره آخرین وضعیت واردات کالاهای مختلف به کشور اظهار داشت: با بررسی انجام شده ممنوعیت ثبت سفارش برخی از کالاها برداشته شده و به هیچ وجه ورود این کالاها به کشور ممنوع نشده است.