همیشه هنگام معرفی یک گوشی جدید، نگاه ها به برنامه های سیستمی آن است تا سایر کاربران از آن در گوشی های خود استفاده کنند. راحتترین و سریعترین چیزی که از گوشی های جدید منتشر میشود تصاویر پس زمینه آنهاست. پس از معرفی اکسپریا X و دو عضو هم خانواده اش، درخواست های زیادی برای […]