لحظاتی پیش خبر معرفی این دو گوشی را ملاحظه کردید و همچنین با مشخاصت کامل این دو محصول نیز آشنا شدید.اکنون پیشنهاد میکنیم ویدیوی معرفی این دو محصول را نیز تماشا کنید.