این که سوالی در ذهن ما این گونه مطرح شود که نسخه مینی اکسپریا زد وان ویژگیهای بهتری دارد یا خیر،جای تعجب ندارد،زیرا چند روزی است که بعد از رونمایی نسخه کوچک تر این گوشی،شاهد خبرهای جالبی از جمله نتایج بهتر پنجمارک این گوشی نسبت به برادر بزرگتر خود بودیم. اکنون نیز ویدیویی از Xperia […]