سونی در سال 2015، تمایل زیادی به استفاده از پردازنده های مدیاتک از خود نشان داده است. اکسپریا E4 و E4g در ابتدای سال و سپس اکسپریا C4 محصولاتی بودند که در سال جاری با قدرتگیری از پردازنده های مدیاتک معرفی شدند. تمایل به استفاده از پردازنده های مدیاتک در سونی همچنان ادامه دارد و […]