سونی موبایل، در سیاست های جدید خود، به جای افزایش آمار فروش سعی در تمرکز بر مدل های گران قیمت بازار دارد تا بدین وسیله به سود بیشتری از بازار گوشی های هوشمند دست یابد. سونی در آخرین آمارهای ارائه شده حدود 2 درصد از کل بازار گوشی های هوشمند در جهان را در اختیار […]