با پایان یافتن سال مالی 2013 کمپانی های مختلف سازنده تلفن همراه نیز اقدام به جمع آوری گزارشات مالی خود در طول سال گذشته کردند. شرکت سونی نیز در هفته گذشته گزارش مالی سال گذشته خود را منتشر کرد که در آن رشد قابل توجهی نسبت به سال قبل از آن به چشم میخورد. اما […]