«مطمئن باشید، این دستگاه تولید سونی است» این عبارتی بود که تا چند سال پیش و حتی همین حالا برای اطمینان بخشی به مشتری کافی بود. همه سونی را به محصولات باکیفیت و بادوام می شناختند؛ اما این راز «سونی بودنِ» سونی نبود: نوآوری و پیشگامی آن مواردی بودند که قبل از هرچیز سونی را […]