بسیاری از ما شاید فکر میکنیم چون در هنگام معرفی بعضی از گوشی های اکسپریا بویژه پرچمداران گذشته و حال این شرکت،حرفی از قابلیت های مختلف زده نمی شود،پس آن گوشی نیز فاقد امکانات اضافی است! اما باید بگوییم که این فکر کاملا اشتباه است. به عنوان مثال پشتیبانی از قلم که یکی از فاکتورهای […]