یکی از جذابترین ویدئوهایی که همیشه در روزهای ابتدایی ورود پرچمداران سونی به بازار شاهد آن هستیم، کالبدشکافی آنهاست که در نهایت به رمزگشایی از اجزای درونی گوشی های اکسپریا ختم خواهد شد. ما هر چقدر که مشخصات اسمارت فون های سونی را بر روی کاغذ بخوانیم، اما دیدن سخت افزاری که در دل دستگاه […]