توجه: این نرم افزار به سفارش شرکت سونی و مخصوص گوشی های SONY طراحی شده است و روی سایر برندهای گوشی، قابل نصب نمی باشد. نرم افزار کتابخانه از مجموعه نرم افزارهای اقلیم، با هدف ارائه امکان استفاده از کتاب های دیجیتال طراحی و تولید شده است. در حال حاضر 5 کتاب در این کتابخانه […]