با قدرتمندتر شدن اسمارت فون ها، به صورت روزافزون بر امکانات آن ها افزوده می شود و می توان انتظار انجام کارهای بیشتری را از آن ها داشت. یکی از کارهایی که می توان از گوشی های هوشمند برای آن استفاده کرد، کنترل کردن کامپیوتری است که دسترسی مستقیمی به آن نداریم و می خواهیم […]