نام لوگو را حدس بزنید! یک بازی با‌مزه و اعتیاد‌آور سؤالی، بهتر از هم‌نوع خودش برای اندروید! نام لوگو‌های نشان‌داده شده از صد‌ها شرکت مختلف را حدس بزنید، اگر نام یکی را نمی‌دانستید از راهنما استفاده کنید.