اگر به خاطر داشته باشید چند روز قبل بود که ما مقایسه ای تصویری از کیفیت صفحه نمایش اکسپریا Z1 و اکسپریا Z2 در سایت به عمل آورده بودیم. در آن مقایسه هر دو مدل با شرایط کاملا برابر در کنار هم قرار گرفته بودند. با این وجود برای بسیاری نتیجه به دست آمده کمی […]