شاید تا به امروز باورها بر این بود که فیلم برداری 4K در گوشی های موبایل بیشتر از اینکه جنبه کاربردی داشته باشد جنبه تبلیغاتی دارد. محدودیت های فراوان در حالت فیلم برداری 4K باعث شده بسیاری با وجود بهره مندی از چنین قابلیتی در گوشی خود باز هم از آن استفاده نکنند. بیشترین مشکلی […]