شاید تا چند وقت دیگر دیدن گوشی های انعطاف پذیر در قفسه ی فروشگاه ها به امری عادی تبدیل شود. اما امروز که تنها ایده ی این تلفن های هوشمند وجود دارد و تا تولید و عرضه به بازار آنها راه طولانی مانده است شنیدن اخباری در مورد تلفن های انعطاف پذیر بسیار هیجان آور […]