برای خرید یک گوشی هوشمند ملاک های متفاوتی در بین خواسته های خریداران وجود دارد که یکی از مهمترین آن، پشتیبانی گوشی از دو سیم کارت است. این کاملا یک حق طبیعی است،زیرا با توجه به رشد اپراتور ها و خدمات و کیفیتی که هر کدام ارائه میدهند، داشتن حداقل دو سیم کارت از دو […]