همواره معرفی محصولات جدید و انتظار هواداران برای آن ها دیدنی و جالب توجه است اما زمانی که قبل از معرفی، مشخصات آن لو برود، از هیجان زمان رونمایی کاسته می شود. با این وجود محصول جدید سونی آنچنان قدرتمند می باشد که با لو رفتن بسیاری از مشخصات و ویژگی های آن، باز انتظار […]