mansonfat_1_4551_9230e7a48aaef4e2eed197a306b7559d

سونی روز گذشته، سه گوشی هوشمند از خانواده X را با نام های اکسپریا X، اکسپریا XA و اکسپریا X Performance معرفی کرد. این سه گوشی، هر کدام در یکی از رده های بازار قرار میگیرند تا حضور آنها به موفقیت دیگری لطمه ای وارد نکند. اما هر کدام در رده قیمت خود، رقبای جدی […]