gsmarena_001

سونی که در آخرین محصولات خود موفقیت زیادی در بخش باتری بدست آورده بود، این موفقیت را یک بار دیگر و در اکسپریا T3 تکرار کرده است. سایت معتبر GSMARENA که در بررسی های خود، میزان دوام باتری دستگاه های مختلف را مورد آزمایش قرار میدهد در آخرین تست خود اکسپریا T3 را به اتاق […]