2088382-853

نرم افزار باد صبا يک تقويم ديجيتالي با قابليت نمايش اوقات شرعي روي تلفن همراه مي باشد. تقویم اذان گو باد صبا سال 1393 يک نرم افزار کاربردي براي تلفن هاي همراه اندرويدي است.اين نرم افزار علاوه بر دارا بودن تقويم هجري سال 1393 قابليت نمايش اوقات شرعي و پخش اذان را نيز دارد.