sony_sg_book_1

همانطور که میدانید سونی نه نتها در تولید محصولات دیجیتالی روز دنیا فعال است بلکه همیشه در امور خیریه در سراسر جهان نیز پیش قدم است.سونی حتی پس از حادثه وحشتناک سونامی در ژاپن،با دادن وام به شرکتهای ساختمانی برای بازسازی سریع تر و همچنین اختصاص بودجه به مدارس محروم در آفریقا فعال بوده است! […]