Sony-Headquarters

بازار ایالات متحده یکی از مهمترین بازارهای موبایل در جهان به شمار میرود که سونی در آن چند سالی است با چالش های فراوانی رو به رو است. سونی موبایل در حال حاضر جایگاه چندان مناسبی در بازار آمریکا ندارد اما هر از چند گاهی تلاش های جسته و گریخته ای برای حضور قدرتمند در […]