Xperia-e1327690715166

برای خرید یک گوشی هوشمند ملاک های متفاوتی در بین خواسته های خریداران وجود دارد که یکی از مهمترین آن، پشتیبانی گوشی از دو سیم کارت است. این کاملا یک حق طبیعی است،زیرا با توجه به رشد اپراتور ها و خدمات و کیفیتی که هر کدام ارائه میدهند، داشتن حداقل دو سیم کارت از دو […]