5deb1529691a5acc179510f905b8fc138e3b8dd671280383ed9cdf46f27408e6_large

  رقابت سطل آب یخ که مدتی است بین افراد مشهور برای کمک کردن به خیریه در حال انجام شدن است، پای خود را به تکنولوژی هم باز کرده است. سامسونگ در یک تیزر تبلیغاتی، کلگسی اس 5 را به رخ رقیبان خود می کشد. آن ها در این تیزر یک سطل پر از یخ […]