xperia_z1_f_glove_mode

این که سوالی در ذهن ما این گونه مطرح شود که نسخه مینی اکسپریا زد وان ویژگیهای بهتری دارد یا خیر،جای تعجب ندارد،زیرا چند روزی است که بعد از رونمایی نسخه کوچک تر این گوشی،شاهد خبرهای جالبی از جمله نتایج بهتر پنجمارک این گوشی نسبت به برادر بزرگتر خود بودیم. اکنون نیز ویدیویی از Xperia […]