Untitled

بسیاری از ما شاید فکر میکنیم چون در هنگام معرفی بعضی از گوشی های اکسپریا بویژه پرچمداران گذشته و حال این شرکت،حرفی از قابلیت های مختلف زده نمی شود،پس آن گوشی نیز فاقد امکانات اضافی است! اما باید بگوییم که این فکر کاملا اشتباه است. به عنوان مثال پشتیبانی از قلم که یکی از فاکتورهای […]