BazareMobile

منابع بازاری از استمرار کاهش بهای انواع گوشی های موبایل در مراکزو فروشگاه های تهران خبر دادند. همزمان با کاهش نرخ ارز در کشور بهای بیشتر کالاهای دیجیتالی از جمله گوشی موبایل و لوازم جانبی آن با افت قیمت روبرو شده اند.