خبرها حاکی از این است که به زودی ممکن است Xperia z آپدیت رسمی فریمور جدید را دریافت کند! هم اکنون وبسایت PTCRB این فریمور را تایید کرده و آن را آخرین نسخه از از این سیستم عامل دانسته است. حال مساله این است که آیا این نسخه به صورت عمومی قابل عرضه خواهد بود […]