نرم‌افزاری ارایه شده که بر اساس آن می‌توان به 118 و جستجوی مشترکین حقیقی و حقوقی دسترسی داشت. 118 برای کلیه شهرهای ایران امکان شماره‌گیری مستقیم و ذخیره سازی نتایج در دفترچه تلفن گوشی به همراه شماره تلفن‌های ضروری جستجوی کلیه تلفن های ثبت شده در سامانه 118 بدون نیاز به کلیه اطلاعات فراهم می‌کند.