یک فریمور جدید برای اکسپریا SP با کد 12.1.A.0.263 مورد تایید قرار گرفت. این فریمور نسخه اندروید 4.3 دارد که در جهت تکمیل فریمور تایید شده قبلی در نظر گرفته شده است. پیش از این دو فریمور مربوط به اندروید 4.3 برای اکسپریا SP تایید شده بود که البته یکی از آنها پس از گذشت […]