تصویری از اکسپریا Z1 در سایت appeared منتشر شده که نشان از بروزرسانی این گوشی با بیلدنامبر 14.1G.2.213 برای مدل های HSPA+ c6902 میدهد.