به جز بازارهای بین المللی که در آن اکسپریا زد بیشترین فروش را از بین محصولات سونی رقم زد و اکنون نیز پیش بینی میشود که اکسپریا زد آر نیز رقیبی برای آن شود،در بازار داخلی یعنی ژاپن اکسپریا A نوانسته است فروش خوبی را رقم بزند.با توجه به آخرین آمارِ فروش این گوشی در […]