همانطور که میدانید سونی آپدیتی جدید را برای واکمن اکسپریا منتشر کرده است. این واکمن برای سری زد سونی از امروز در دسترس قرار گرفت. شماره نسخه این واکمن 8.0.A.0.4 است که در مقایسه با نسخه قبل تغییرات جزئی را به همراه داشت. در صورتی که موفق به دریافت این واکمن نشدید میتوانید فایل نصبی […]