با در نظر گرفتن زمان ارائه نسخه قبلی اندروید، ورود یاری تازه نفس چندان هم دور از انتظار نخواهد بود. در حالیکه به کنفرانس اختصاصی گوگل در سال 2013 نزدیک می‌شویم، احتمال عرضه نسخه‌ی جدیدی از اندروید هم رو به افزایش است.