پروژه ی  Ara  یکی از برنامه های بزرگ گوگل می باشد که در واقع می توانست انقلاب بزرگی در صنعت گوشی سازی ایجاد کند . گوگل پس از استخدام  Dan Makoski  ، او را طراح ارشد خود نامید و پس از چند روز شروع به کار پروژه  Ara  را رسما اعلام کرد . پروژه ی […]