شاید یکی از انتقاداتی که به رابط کاربری گوشی های سونی میتوان وارد نمود، عدم تم پذیری وسیع آن است. تم هایی که برای گوشی های سونی توسعه پیدا میکنند، معمولاً توانایی ایجاد تغییرات اساسی را در ظاهر گوشی ندارند و کمتر تم هایی هستند که میتوانند رابط کاربری گوشی شما را متحول کنند. امروز […]