بُنیاد Testbird یکی از مراکز مَحَک نرم‌افزار، بازی و وب سایت است. این بنیاد از روش Crowd-testing استفاده می‌کند که چندی پیش بررسی های جالبی درباره دمای پردازنده طیف زیادی از چیپست های موجود انجام داده که به تازگی منتشر ساخته است. اطلاعات منتشر شده دمای بیشینه و میانگین چیپست های گوناگون از تولیدکننده های متفاوتی […]