بازی Clash Of Clans به جرأت یکی از محبوب ترین بازی هایِ آنلاین در ایران است که مشتاقان بسیار زیادی دارد. ایدئولوژی این بازی بسیار ساده است. شما باید قبیله ای بسازید، به قبایل دیگر حمله کنید، دهکده خود را مجهز کنید و از قبیله خود در برابر سایر قبایل دفاع کرده و با کسب […]