نمایشگر غول پیکر CLEDIS سونی را به خاطر دارید؟ همان نمایشگری که چشم های بازدیدکنندگان غرفه سونی در CES 2017 را به سمت خود خیره کرده بود. نمایشگر جذابی که حالا زمزمه های عرضه آن به بازار شنیده میشود. اما با چه قیمتی … نمایشگر CLEDIS با ابعادی حدوداً 10.97 متر در 2.74 متر توانایی […]