عصر جدیدی از بدافزارهای اندرویدی با نام Code injection یا تزریق در کد منتشر شده اند. بر اساس گزارش منتشر شده در وبسایت The Register، تروجان Dvmap، به مدت چندماه در چند بازی موجود در گوگل پلی وجود داشت که بروی بیش از 50 هزار دستگاه اندرویدی نصب شد. این تروجان همچنین، کدهای مخرب خود […]