مطمئنا کسی در دنیا وجود ندارد که این خواننده معروف را نشناسد.هم اکنون یکی  از بازی های PSY برای اندروید را گذاشته ایم.مطمئنا (Gangnam Stylе (강남스타일 نمی تواند دوست شما باشد و شمارا بخنداند،ولی حالا که می تواند!!!با این بازی می توانید اوقات خوشی را تجربه کنید!! […]