مزاحم نشوید، به صورت خودکار بر اساس برنامهٔ زمانی گوشی شما را بی‌صدا می‌کند.اگر معمولاً فراموش می‌کنید که دستگاه خود را در جلسه‌های مهم بی‌صدا کنید یا اینکه از صدای زنگ آن وقتی خواب هستید بیزار هستید، Do Not Disturb برای شما است. تقویم و ساعت شب را برای برنامه تعیین کنید و دیگر کنترل […]