چند روز پیش خبری را منتشر کردیم مبنی بر این که سونی در حال ساخت ساعتی با تکنولوژی e-paper یا همان کاغذ الکترونیکی است که ویژگی خارق العاده آن استفاده از این تکنولوژی در صفحه و بند این ساعت است! در کنار آن مطلب ، عکسی را به نمایش گزاشتیم که در آن عبارت FES […]