شایعات بدست آمده حکایت از آن دارد که سونی در حال آماده سازی یک اسمارت فون دیگر از خانواده اکسپریا در سطح میان قیمت هاست. upleaks که این روزها اطلاعات زیادی را از اسمارت فون های اکسپریا در اختیار ما میگذارد، این خبر را منتشر کرده است. به گفته upleaks کد دستگاهی که قرار است […]